لالایی پله کبودی

لالایی پله کبودی

برگردان لالایی :

پسرم سوار بر پشت خروس است

به ناحیه گرمسیر رو کرد

بگوئید گرمسیر زیاد گرم نکند

پسرم در آن است  رنگم را زرد نکند

 

گردآورنده از پله کبود جلالوند کرمانشاه: روح الله درگاهی

راوی: کهزاد درگاهی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۲۸ ۱۰:۲۴
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۵۵ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.