لالایی کرمانشاهی

لالایی کرمانشاهی

برگردان لالایی :

برایت لالایی می گویم وقت غروب است

گهواره ات را پای درختی می بندم

گهواره ت را پای یک بید می بندم

نمیری و امیدم باشی

لالالالا می گویم تا ماه در بیاید

گلی همرنگ تو از کوه در آید

گوساله گاوکوهی به شیر آید

هر کسی به تو چشم (بد) دارد (= می نگرد) چشمش درآید

لالایی می گویم و خوابت می کنم

علی می گویم و بیدارت می کنم

لالالالا لالایت را قربان شود

 

گردآورنده از باختران: فریبرز مطیع پور

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۲۲ ۰۹:۲۹
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۵۵و ۱۵۶ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.