لالایی تالشی

برگردان لالایی :

بخواب لای لای بخواب فرزندم  

نور چشم من 

هنوز روز نشده است

از دیدنت هنوزسیرنشده ام

بگذار بر روی غنچه شبنم بریزد تا تبدیل به گل شود

بگذار به دیدنت سیر شوم

 

گردآورنده: از روستای ولی آباد پره سر تالش: محمد شفاهی چروده ( رحیمیان تالش )

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه کتابشناسی:
لالایی , لالایی خواندن, لالایی قدیمی, لالایی ایرانی, لالایی تالشی
منبع
ص ۱۶۳ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
Submitted by editor on