لالایی تالشی

لالایی تالشی

برگردان لالایی :

بخواب لای لای بخواب فرزندم  

نور چشم من 

هنوز روز نشده است

از دیدنت هنوزسیرنشده ام

بگذار بر روی غنچه شبنم بریزد تا تبدیل به گل شود

بگذار به دیدنت سیر شوم

 

گردآورنده: از روستای ولی آباد پره سر تالش: محمد شفاهی چروده ( رحیمیان تالش )

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۲-۰۱ ۱۱:۱۲
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
لالایی , لالایی خواندن, لالایی قدیمی, لالایی ایرانی, لالایی تالشی
منبع:
ص ۱۶۳ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.