لالایی آملی

لالایی آملی

برگردان لالایی:

بچه بچه

بچه خودش به مهمانی می رود

بچه به کجا مهمانی می رود؟

بچه به بابل مهمانی می رود

در بابل چه کسی را دارد؟

دائی جانش هست

بابل را آب برد

(اما)دائی جانش را آب نبرد.

به روایت: ابراهیم رمضانی از روستای کوچک بیشه محله آمل

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۱۳:۲۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۷۵ لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام