لالایی آملی

لالایی آملی

برگردان لالایی:

بچه بچه

بچه خودش به مهمانی می رود

بچه به کجا مهمانی می رود؟

بچه به بابل مهمانی می رود

در بابل چه کسی را دارد؟

دائی جانش هست

بابل را آب برد

(اما)دائی جانش را آب نبرد.

به روایت: ابراهیم رمضانی از روستای کوچک بیشه محله آمل

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۱۳:۲۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۷۵ لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.