لالایی ترکمنی (هودی)

برگردان لالایی :

آسوده بخواب نازنینم

که عرق چین سبزی بر سر داری

در جوار خانواده اش

آلاچیق زیبایی بر پا سازید        

 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع
ص ۱۷۶ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
Submitted by editor on