لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی

لا به لای گلهای سرخ

 خواب دنجی پیدا کنی

گردآورنده از اهر: رضا بالاگر

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۲-۲۰ ۰۸:۰۶
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
گروه خبر کتابک
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما