لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی

لا به لای گلهای سرخ

 خواب دنجی پیدا کنی

گردآورنده از اهر: رضا بالاگر

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۲-۲۰ ۰۸:۰۶
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۷
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.