لالایی رشتی

لالایی رشتی

متن لالایی :

لالالالا می ماه پاره(ماهپاره من )

تورا بستم به گهواره 

تی گهواره(گهواره ات) طلاکاره 

تی وروندان(بندی است که در گهواره به دورکودک بسته میشود)قلمکاره 

 بالام(بچه)لالا لالا گل فندق

که بابا نشسته

بر سر صندق 

 بالام لا لا لا گل چایی 

از این بچه چه می خواهی؟

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۲-۱۲ ۱۱:۲۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
لالایی , لالایی خواندن, لالایی قدیمی, لالایی ایرانی, لالایی رشتی
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۶۳ و ۱۶۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.