دخترانی که هرگز به مدرسه نمی روند دوبرابر پسرانند

دخترانی که هرگز به مدرسه نمی روند دوبرابر پسرانند

یونسکو به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، اطلس «نابرابری جنسیتی در آموزش» را منتشر کرده است که نشان می دهد با وجود همه ی تلاش ها و پیشرفت ها در ۲۰ سال گذشته، دختران همچنان نخستین کسانی هستند که از حق آموزش محروم می شوند.

بالاترین نابرابری جنسیتی در کشورهای عربی، جنوب صحرای آفریقا، جنوب و غرب آسیا گزارش شده است. 

در سراسر جنوب صحرای آفریقا ۵/۹ دختر هرگز  پا به مدرسه نمی گذارند در حالی تعداد پسرها ۵ میلیون نفر است. در مجموع بیش از ۳۰ میلیون کودک بین ۶ تا ۱۱ سال در این منطقه به مدرسه نمی روند. برخی از این کودکان دیرتر وارد مدرسه می شوند اما بسیاری از این کودکان از تحصیل محروم می مانند به ویژه دختران که در این جوامع با موانع بیشتری رو به رو هستند.

تبعیض جنسیتی در آموزش

این شکاف جنسیتی در کشورهای غرب و جنوب آسیا بیشتر است. در این منطقه ۸۰ درصد دختران هرگز برای آموزش رسمی به مدرسه راه پیدا نمی کنند، در حالی که ۱۶ درصد پسران از تحصیل در مدرسه محرومند. یعنی در برابر ۴ میلیون دختری که به مدرسه نمی روند، کمتر از یک میلیون پسر از آموزش بی بهره اند.

در کشورهای عربی نیز دختران بخش بزرگی از میلیون ها کودکی هستند که از آموزش بی بهره اند، االبته به دلیل درگیری ها امکان برآورد دقیق در این منطقه وجود ندارد. 

مدیر کل یونسکو ایرینا بوکووا می گوید: «هرگز بدون پیروزی بر تبعیض و فقر که زندگی دختران و زنان را از نسلی به نسل دیگر نابود می کند، به اهداف توسعه پایدار دست پیدا نخواهیم کرد. ما باید در هر سطحی از مردم عادی تا رهبران جهانی تلاش کنیم تا برابری در قلب هر سیاستی در نظر گرفته شود به طوری که همه دختران، در هر موقعیتی، به مدرسه بروند و ناچار به ترک مدرسه نشوند و به شهروندان توانمند تبدیل شوند.»

اطلس نابرابری جنسیتی در آموزش شکاف جنسیتی را از آموزش ابتدایی تا دانشگاه و بر پایه ی داده های موسسه آمار یونسکو نشان می دهد. در این اطلس با بهره بردن از نزدیک به ۱۰۰ نقشه تعاملی و نمودار، مسیر و تجربه ی آموزشی دختران و پسران بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه نشان داده شده است.

مدیر موسسه آمار یونسکو درباره ی این اطلاس می گوید: « به روشنی می توان دید که نابرابری ها از کجا آغاز می شود و چگونه در زندگی بیشتر زنان و دختران به حاشیه رانده شده انباشته می شود. اما این داده ها همچنین نشان می دهند که بیشتر دخترانی که موفق می شوند تحصیلات ابتدایی آغاز می کنند و به آموزش مقطع بالاتر راه پیدا می کنند، بهتر از پسرها عمل می کنند و علاقمند هستند تحصیلات شان را ادامه دهند.»

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۲-۱۸ ۱۳:۴۲
نویسنده:
شبنم عیوضی
منبع:
متن سفارشی:

ديدگاه شما