وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم

وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم

۲۴ قطعه شعر آزاد و سپید با مضامینی همانند دلتنگی، عشق، تنهایی، جدایی، صلح، امید و ناامیدی، فراق و وصال..

اشعار مضامینی نوجوانانه دارند و به احساسات و حالت های نوجوانان نزدیکند و اگر چه تصاویر کتاب جنس مذکر را نشان می دهد، جنسیت راوی در شعرها مشخص نیست و پسران و دختران نوجوان هر دو می توانند با شعرها ارتباط برقرار کنند.

اشعار از صنایع معنوی و صور خیال بهره برده اند.

گزیده‌هایی از کتاب

فراموشی 
فراموشی می آید 
مثل پاییز
با ابرهای سهمگینش.
دیروز
برگ خشکی دیدم
که نمی دانست 
از کدام شاخه جدا شده

شناسنامه کتاب:
نویسنده
فرهاد حسن زاده 
تصویرگر
  • نرجس اسادات محمدی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.