وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم

۲۴ قطعه شعر آزاد و سپید با مضامینی همانند دلتنگی، عشق، تنهایی، جدایی، صلح، امید و ناامیدی، فراق و وصال..

اشعار مضامینی نوجوانانه دارند و به احساسات و حالت های نوجوانان نزدیکند و اگر چه تصاویر کتاب جنس مذکر را نشان می دهد، جنسیت راوی در شعرها مشخص نیست و پسران و دختران نوجوان هر دو می توانند با شعرها ارتباط برقرار کنند.

اشعار از صنایع معنوی و صور خیال بهره برده اند.

گزیده‌هایی از کتاب

فراموشی 
فراموشی می آید 
مثل پاییز
با ابرهای سهمگینش.
دیروز
برگ خشکی دیدم
که نمی دانست 
از کدام شاخه جدا شده

تصویر اضافی
تصویرگر
نرجس اسادات محمدی
تهیه کننده
ناهید معتمدی
سال نشر
۱۳۹۴
نویسنده
فرهاد حسن زاده 
Submitted by editor3 on