مزرعه

کتاب مزرعه، کتابی مقوایی است که به معرفی حیوانات و هر آنچه در مزرعه موجود است می‌پردازد. در هر صفحه از کتاب یک تصویر اصلی و چهار تصویر کوچک آمده است. این کتاب را می توان از نوزادی تا ۳ سالگی مورد استفاده قرار داد.

کودکان در خردسالی رشد پرشتاب زباني دارند. تا پايان اين دوره، گنجينه‌ي واژگان كودكان بسیار گسترش می یابد. برای کمک به کودکان در درک و آموختن کلمات و دنیای پیرامونشان می توان از کتاب هایی تصویری- مفهومی (آموزش میوه ها ، حیوانات، اشیاء ، اعضای بدن و ...) استفاده کرد. کوذکان در دوران نوزادی کتاب های مقوایی را نمی توانند در دست بگیرند، یادتان باشد که در این مرحله نوزاد را در آغوش گرفته و کتاب را برای او بخوانید و با انگشت به عکس ها اشاره کنید. این کار علاوه بر ایجاد حس امنیت در کودکان به آن ها امکان می دهد تا میان کلمات ادا شده و تصاویر ارتباط ایجاد کنند. در مرحله ای که نوپا توانست اشیاء را به دست بگیرد کتاب تصویری/مقوایی یکی از گونه های بسیار مناسب باری استفاده، چرا که مقاوم بوده و دیر پاره می شود. در خرید این گونه کتاب ها دقت کنید تا هاشیه ورق ها و مقواها تیز و برنده نباشد و به کودک آسیب نرساند.

 

 

تهیه کننده
سحر ترهنده
سال نشر
۱۳۸۲
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال
Submitted by editor3 on