تکنیک‌های نمایش خلاق

کتاب «تکنیک‌های نمایش خلاق» با توجه به نیاز دوره‌های آموزشیِ مربیان نمایش خلاق در نهادهای مختلف نوشته شده است و ترکیبی است از تالیف و بیان تجربیات نویسنده در زمینه نمایش خلاق.

در پایان هر فصل کتاب «تکنیک‌های نمایش خلاق» بخش‌های «مرور فصل» و «پرسش‌های فصل» وجود دارد که به گونه‌ای تنظیم شده که به عنوان یک کتاب آموزشی برای مطالعه علاقه‌مندان و نیز شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی نمایش خلاق در نهادهای مختلف مانند دوره‌های ضمن خدمت در آموزش و پرورش، انجمن های نمایش، فرهنگسراها، تشکل‌های غیر دولتی، آموزشگاه‌های آزاد هنری و...  قابل استفاده باشد.

نویسنده کتاب «تکنیک‌های نمایش خلاق» معتقد است نمایش خلاق، بینش جدیدی نسبت به توان خلاقیت نمایشی در کودکان ایجاد می‌کند و به همین دلیل، به عنوان وسیله‌ای مؤثر در آموزش شناخته شده است.

تهیه کننده
منوچهر اکبرلو
سال نشر
چاپ چهارم، ۱۳۹۴
ناشر
نویسنده
منوچهر اکبرلو
پدیدآورندگان
Submitted by editor on