دايره المعارف كتابداری و اطلاع رسانی

دايره المعارف كتابداری و اطلاع رسانی

این دایره المعارف شامل مقالات در ۵ موضوع كلی در حوزه كتابدرای و اطلاع رسانی میباشد : اصطلاحات و مفاهیم كتابدرای و اطلاع رسانی مرتیط با فرایندها ، ابزراها و تدابی ۲- نام برنامه ها ، انجمن ها و مجامع، نمایشگاها، و نیز همایش های كتابداری و اطلاهع رسانی عمده در مقیاس ملی، منطقه ای ، و بین المللی ۳- نام كتابخانها ، مراكز اسنادو آرشیوها، و سارمانها و موسسات كتابدرای و اطلاع رسانی، و نظامها و شبكه های اطلاع رسانی ۴- اشخاص حقیق و حقوقی در حوزه كتابدرای و اطلاع رسانی در داخل و خارج از كشور كه كاری برجسته در رشته انجام داده اند.

در مورد اشخاص حقیق  ایرانی كسانی كه نامشان مدخل قرار گرفته است در فید حیات نیستند۵- آثار عمده – اعم از كتاب یا نشریه – نرتیط با كتابدرای و اطلاع رسانی.

همچنین در سایت کتابخانه ملی و وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد (http://fumlibrarians.blogfa.com) نسخه الکترونیکی دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی به صورت آزمایشی که بااستفاده از سیستم نرم افزاری sharepoint 2007 ایجاد شده است را مشاهده نمایید. شما می توانید علاوه بر مشاهده فهرست و متن کامل مقالات، در تکمیل آن نیز مشارکت نمایید.   

 

شناسنامه کتاب:
ویراستار
  • عباس حری
کتابداران
سال نشر
۱۳۸۱

ديدگاه شما