بازی و حرکت، توصیه هایی برای کودکان معلول جهت آموختن حرکت از طریق بازی

عنوان لاتین
We Can Play, and Move, Ideas to Help Disabled Children

بازی با فعالیت بدنی و حرکت همراه است و سبب تقویت قوای حسی – حرکتی کودکان می شود. بازی به برقراری هماهنگی بین اندام های بدن و فرمانی که از مغز می آید می انجامد و به رشد کودکان کمک می کند. کودکان معلول به سبب عدم رسش سامانه ی عصبی مرکزی و محدودیت های حسی و نگرش منفی و درک نادرست خانواده و آموزگاران از نیازها و توانایی هایشان، از بازی و حرکت بازداشته می شوند.

کتاب "بازی و حرکت" مجموعه ای از فعالیت های هدفمند و لذت بخش است که افزون بر بهبود رشد کودک، زمینه ای برای درگیر کردن خانواده ها در بهبود زندگی کودکان معلول حسی و حرکتی فراهم می کند. در این کتاب فعالیت هایی که با ابزار ساده در خانه قابل اجرا است به زبان ساده و به کمک تصاویر معرفی شده است. کتاب "بازی و حرکت" راهنمای کاربردی مناسبی است که والدین، آموزگاران و درمانگران را یاری می دهد تا با آگاهی فعالیت های حرکتی کودکان معلول را تسهیل کنند. نویسنده ی این کتاب، سوفی لویت خود فیزیوتراپیست است و با کودکان معلول در افریقا، هندوستان و اروپا کار کرده است. او در سال ۱۹۶۰ نخستین کلینیک را برای کودکان فلج مغزی در زیمباوه بنیان گذاری کرده است و "پروژه ی زمین بازی برای کودکان معلول" را در بریتانیا به اجرا درآورده است.

برای آگاهی از نقش بازی در زندگی کودکان می توانید مقاله های مناسبی در سایت کتابک پیدا کنید.

برگردان
احمد نظری
سال نشر
۱۳۸۴
ناشران
نویسنده
Sophie Levitt, سوفی لویت
Submitted by editor3 on