به فرزندتان در تکالیف درسی کمک کنید!

ویژه والدین و آموزگاران و مربیان گروه سنی پیش از دبستان تا پنجم دبستان

داشتن آموزگاران خوب، آموزش و برنامه‌هایی که بر پایه‌ی پژوهش پایه‌گذاری شده‌اند، بهترین رویکرد و برنامه را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا مطمئن شویم «هیچ دانش‌آموزی جا نمانده است» ولی در دبستان فرصت کم است و آموزگار وقت اندکی دارد تا برای هر دانش‌آموز به‌کار گیرد.

پژوهش‌ها نشان داده است کودکان با پشتیبانی فعّال خانواده‌ها در یادگیری، موفقیّت بیش‌تری دارند. هنگامی که اعضای خانواده همراه با فرزندان می‌خوانند، با آموزگار‌های‌شان گفت‌وگو می‌کنند، در دبستان یا هر گونه فعالیّت یادگیری همکاری دارند و به بچه‌ها در انجام دادن تکلیف‌های درسی کمک می‌کنند، بهره‌ی بسیاری به کودکان می‌رسانند.

این کتاب به بخشی از پرسش‌های پدران و ومادران، مربیان و آموزگارانی پاسخ می‌دهد که به گونه‌ای درگیر نظارت بر تکلیف‌های درسی دانش‌آموزان هستند. هم‌چنین در این کتاب ایده‌هایی عملی برای انجام و پایان درست تکلیف‌های درسی دانش‌آموزان پیشنهاد شده است.

آموزگاران به پشتیبانی و شناخت خانواده برای آموزش بهتر در کلاسِ درس نیاز دارند. یک روش مهم پشتیبانی خانواده‌ها، کمک آن‌ها به انجام دادن تکلیف‌های درسی است که دانش‌آموزان به خانه می‌بَرَند، و هم‌چنین پیدا کردن کارآمدترین راه برای کمک به بچه‌ها.

از آغاز آموزش رسمی، مشق شب و انجام دادن تکلیف‌های درسی روزانه، بخشی از زندگی دانش‌آموزان بوده، و کمکی است به پیشرفت فکر و حافظه‌ی دانش‌آموزان و گسترش مهارت‌های مثبت درس خواندن و عادت‌هایی که در زندگی به کمک‌شان می‌آید. همچنین به کودکان برای بهره‌مندی بهتر از زمان، یادگیری، داشتن استقلال در زندگی و مسئولیت‌پذیری یاری می‌رساند.

کمک به کودکان در انجام دادن تکلیف‌های درسی، نه‌تنها برای آن‌ها، بلکه برای خانواده‌های کودکان نیز سود‌مند است. برای نمونه، این کار راهی است برای خانواده تا بدانند فرزندشان در آموزشگاه چه می‌آموزد. همچنین فرصتی برای خانواده‌هاست تا پیوند بیش‌تری با فرزندان، آموزگاران و مسئولین دبستان داشته باشند.

برگردان
نگار نادرپژوه
سال نشر
1399
نویسنده
مارگارت اسپیلینگز
نگارنده معرفی کتاب
Submitted by skyfa on