کتابخانه های مدارس

کتابخانه های مدارس

در کتاب حاضر که در عمل نوعی راهنما برای ارتقای توانمندی های کتابداران و مدیران مدرسه به شمار می رود، ضمن توجه به اهمیت و مبانی نظری کتابخانه های آموزشگاهی، تاریخچه ی این کتابخانه ها در جهان و اشاره به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه، رهنمودهایی برای اداره ی بهتر کتابخانه های آموزشگاهی و علاقه مند کردن دانش آموزان به کتابخوانی ارائه شده است. پایان بخش کتاب استاندارهای کتابخانه های آموزشگاهی، بیانیه ی کتابخانه های عمومی ایفلا/یونسکو و جملاتی از بزرگان درباره ی کتاب و کتابخانه است.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
سوسن عباسی هرمزی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۶

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.