شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربردها از روزن چشم کودک (۲جلد)

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربردها از روزن چشم کودک (۲جلد)

در «سخنی با شما» نوشته  حسین ابراهیمی (الوند) مسئول خانه ترجمه آمده است: «امروزه ادبیات کودکان و نوجوانان و تولید آثار فرهنگی به ویژه رمان، چنان رشد و سرعتی گرفته که گاه ادبیات بزرگسالان را هم در پرتو خود قرار داده است...»

بی‌شک رشد کیفی و حتی کمی آثاری که برای کودکان و نوجوانان خلق می‌شود، بررسی‌های موشکافانه و طرح مباحث تئوریک را می طلبد. طبعاً جامعه فرهنگی ما نیز نه تنها به طرح چنین مباحث نظری بی نیاز نیست، بلکه با توجه به سیر صعودی تولید این آثار در دهه های اخیر، نیاز روزافزون آن محسوس تر نیز به نظر میرسد. این کتاب یکی از نمونه های قابل توجه نقد و تحلیل آثار کودک و نوجوان در جهان است و مترجمان همگی چهره های شناخته شده این عرصه هستند.

در سخنی با شما همچنین اشاره شده که متن اصلی حاضر در سال ۲۰۰۰ میلادی منتشر شده است، اما ترجمه و آماده سازی آن (از سوی خانه ترجمه وهمکاری آتلیه مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ونشر چیستا) نزدیک به سه سال طول کشید. در پایان این بخش، عین نامه مسئول فروش «حق مؤلف » ناشر، به عنوان سند آمده است. در پیشگفتار دونانورتون، یکی از دو نویسنده ی کتاب میخوانیم: « اگر بزرگسالی دوستدار مشارکت در کتاب و کتابخوانی هستید، از روزن چشم کودک، برای شما تدوین شده است. درس ادبیات کودکان چه در گروه آموزش و پرورش یا کتابداری ارائه بشود یا نه، ساختار منحصر به فرد دو بخشی کتاب و مطالب اصلی ویژه آن به کار شما می آید. این اثر بر آن است که بزرگسالان را یاری رساند تا خود راه و رسم افسون شدن با کتاب، میراث ادبی و درک ارزش پایدار ادبیات را بیابند.»

جلد اول این کتاب ۸ فصل و جلد دوم ۴ فصل دارد. از فصل ۳ تا فصل ۱۲، هر فصل از ۲ بخش تشکیل میشود.

در بخش نخست، ویژگی ها، تاریخچه و عنوان گونه های ادبی که به ویژه مناسب درس های آموزش و پرورش و کتابداری است، مورد بحث قرار میگیرد.

در بخشهای دوم از فصل ۳ تا ۱۲ شیوه هایی که از بوته ی آزمون میدانی گذشته اند، برای ایجاد شیفتگی لازم در کودکان نسبت به ادبیات، ارائه میشوند. این بخش برای آموزگاران و کتابداران سودمند است. در هر فصل برای ارزشیابی و گزینش کتابها، الگویی داده می شود تا خوانندگان خود از آن بهره بگیرند. همچنین موضوع های مهم مربوط به یک گونه های ادبی که آموزگاران، کتابداران، پدران و مادران را با مسایل بحث انگیز امروزی آشنا می کند مشخص شده اند در هر فصل ارائه ی نظریه های یک نویسنده، تصویرگر، ناشر یا کتابدار به شکلی گذرا مخاطب را با دیدگاه های گوناگون در گستره ی آفرینش کتابهای کودکان آشنا می کند.

در هر قسمت از فصل های دو بخشی، برای میدان دادن به درک بزرگسال و لذت بردن کودک از گونه ی ادبی مورد بحث آن فصل، فعالیت هایی پیشنهاد شده اند. مطالب مربوط به ادبیات چند فرهنگی در فصلی مستقل آمده اند تا کتابداران، آموزگاران و دانشجویان ادبیات کودکان آسانتر به آنها دسترسی پیدا کنند. تصویرهای تمام رنگی آغاز کتاب و آغاز فصل ها از سوی چند نفر از توانمندترین تصویرگران کتاب کودک با هدف تقویت مهارتهای دیداری در کودکان هنرمندانه تهیه و گزینش شده اند.»

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Through the eyes of child: an introduction to children's literature 5th.‎ ed 1999‬‮‬‭
ناشر
نویسنده
دونا نورتون, ساندرا نورتون
ویراستار
  • عاطفه سلیانی
برگردان
  • منصوره راعی, ثریا قزل‌ایاغ، رضی هیرمندی، ابراهیم اقلیدی, حسین ابراهیمی (الوند), زهره قایینی, محمدهادی محمدی
سال نشر
۱۳۸۲

ديدگاه شما