خواب ‌آور تنها

خواب ‌آور تنها

خواب‌آور تنها روی همه‌ی مردم غبار خواب می‌پاشد جز یك پسر ویك دختر كه می‌خواهد با آن‌ها دوست شود. تا اینكه تصویر ماه خندان را در آب می‌بیند و پیش او می‌رود. ماه می‌گوید كه مدت‌هاست چشم به راه اوست چون هرگز خسته نمی‌شود و نمی‌خوابد. خواب‌آور تنها اورا برای دوستی انتخاب می‌كند.

موضوع این داستان فانتزی كوتاه، دوست‌یابی است. شخصیت اصلی آن یك موجود ذهن- ساخت خواب‌آور است كه احساس تنهایی می‌كند و سرانجام با ماه دوست می‌شود. زبان داستان روایتی و همراه با گفت‌وگوست. از واژگان آسان در ترجمه استفاده شده است. تصویر‌ها با رنگ‌های مناسب، فضای داستان را به خوبی تجسم می‌بخشند.

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The sandman
ناشران
نویسنده
اودو وایلگت, Udo Weigelt
ویراستار
  • قاسم كریمی
برگردان
  • پریسا برازنده
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.