لیزا: کودکی در مدرسه

لیزا: کودکی در مدرسه

کتاب لیزا کودکی در مدرسه مجموعه داستان هایی است که لیزا و دوستانش شخصیت های اصلی آن ها هستند. در هر داستان ماجرایی روی می دهد که بحث ها و گفت وگوهای را پیرامون آن رقم می زند.

این اثر یکی از آثار ماتیو لیپمن و همکارش مارگارت شارپ برای برنامه درسی IAPC دانشگاه مونتکلیر برای مدرسه هاست. نوجوانانی که فعالیت های پیشنهادی این کتاب با آنان تجربه می شود با شخصیت های اصلی همذات پنداری کرده و اشتیاق و مشارکت را در آنان برمی انگیزد. این بحث ها بر موضوع هایی مانند خوب بودن، طبیعی بودن، راست و دروغ، حقوق کودکان، رابطه کار و جنسیت، تبعیض جنسی و شغلی، حقوق حیوانات و ماهیت قواعد و معیارها تمرکز دارد و تلاش می شود که رابطه درونی بین منطق و اخلاق را روشن نماید.

کتاب به گونه ای طراحی شده که مربی یا هدایت گر بحث بتواند در حلقه کند و کاو به عنوان ابزاری برای تفکر خلاقانه و کشف دیدگاه های گوناگون کودکان و نوجوانان از آن ها استفاده کند. در حلقه های کند و کاو این داستان ها خوانده می شود و پس از آن دانش آموزان به کمک مربی ابهام ها و پرسش های خود را که با خواندن داستان به وجود آمده مطرح می کنند و به بحث و گفت و گو می پردازند. مهم ترین عنصر در این فرایند "گفت وگو" و "جریان مباحثه" است. به این معنا که هیچ پاسخ آماده و شسته و رفته ای از پیش مشخص نمی شود. روش های به کار رفته در این کتاب که به شکل دنباله دار و برای مقاطع دوره راهنمایی و اول دبیرستان ارائه شده، در نوع خود مبتکرانه است. 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Lisa
نویسنده
matthew lipman, متیو لیپمن
برگردان
  • حمیده بحرینی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۹

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.