عطر سنبل عطر كاج

ماجرای اين كتاب در واقع زندگينامه ی دختر هفت ساله ای است كه همراه خانواده اش ازخوزستان؛ ايران به كاليفرنيای آمريكا می رود.

اين دختر داستان زندگیش را از روز ورودش به امريكا تا الان كه زنی حدود پنجاه ساله است بيان می كند. زبان كتاب طنز است.

درونمايه ی اصلی اين داستان مهاجرت و پیامدهای آن است. خواننده با خواندن اين داستان در غم و شادی نويسنده از زندگی در جامعه ای چند فرهنگی كه فرهنگ غالب در آن فرهنگ زور است، شريك می شود. نويسنده با طنزی زيبا عمق فاجعه ی زندگی با انسان هايی كه خود را برتر می دانند و مدام با تبليغات اين برتری را به رخ می كشند بيان می كند.

احساس ناامنی در محيط جديد، تغيير روابط اجتماعی و خانوادگی و تغيير نيازها و خواسته ها از موضوعات ديگری است كه با زبانی ساده در اين كتاب بيان شده است.

در اين كتاب هم چنين تأثير شديد رسانه ها و تبليغات بر زندگی مردم به خوبی بيان شده است.

 

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Funny in Farsi: a memoir of growing up Iranian in America
ناشران
نویسنده
Firoozeh Dumas, فیروزه جزایر دوما
برگردان
  • محمد سلیمانی نیا
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.