گرگ در قفسه لباس

در یک شهر بزرگ پسر کوچولویی با پدر و مادرش زندگی می کند. پسر کوچولو از تاریکی شب می ترسید و دوست ندارد تنها در اتاق بماند یا تنهایی به دستشویی برود. او از مادرش می خواهد که هنگام خواب چراغ را روشن بگذارد چون فکر می کند که یک گرگ در اتاقش است.

تا اینکه یک روز هنگامی که در حال خوردن سیب زمینی است از داخل قفسه لباس ها صدایی می شنود که از او سیب زمینی می خواهد. فکر می کنید صدای چه کسی بود؟ یک گرگ خاکستری! با چشمان درخشان! که به پسرک نگاه می کند. گرگ و با هم دوست می شوند و با هم بازی می کنند و سر و صدای زیادی راه می اندازند. پسر در برابر اعتراض مادر به سر و صدای آنان می گوید که دارد با گرگ بازی می کند و مادر به او می گوید که به آقا گرگه هم بگو کمتر شلوغ کند. آن دو نقاشی هایی از گرگ، گل و درخت و جنگل می کشند و به دیوار اتاق می چسبانند و پس از آن برای هم قصه می گویند و سرانجام پسر به خواب فرو می رود و گرگ به قفسه لباس بر می گردد.

کودکان از تاریکی و تنهایی می ترسند. از سایه های روی دیوار هیولا می سازند یا اصرار دارند که حیوانی درون کمد آن ها است.رفتار مناسب مادر با پسر که بجای سرزنش و رد خیالات او، با او همراهی می کند و پسر کوچولو به کمک بازی و خیالبافی ترس را از خود دور می از نکات ارزشمند کتاب است.


گرگ در قفسه ی لباس داستان ساده ای دارد و موضوع آن برگرفته از دنیای کودکی است. ماجرای این کتاب درباره ی پسر بچه ای است که می ترسد گرگ به خانه شان بیاید. نویسنده، با تاکید و تمرکز روی موضوع ترس از ناشناخته ها در کودکان، تلاش کرده است شرایطی ایمن را، در قالب داستان، فراهم کند تا مخاطب با موضوع ترس روبه رو شود. بله، بالاخره گرگ به خانه ی پسر کوچولوی داستان نیره تقوی می آید، او با ترسش روبه رو  می شود، ودر نهایت، اعتماد به نفس پیدا می کند. پدرها و مادرها می توانند این کتاب را برای بچه های دو تا شش سال بخوانند. رویکرد روان شناسی و تربیتی نویسنده، در این داستان، به رشد شناختی کودکان کمک می کند و آن ها امنیت و عشق را تجربه می کنند. هم چنین، دوستی پسر بچه با گرگی که از توی کُمد لباس بیرون می آید شرایط شادی بخشی را فراهم می کند. جدا از متن، گرگ در قفسه ی لباس از نظر قطع، چاپ، تصویرگری و صحافی نمونه ی خوبی در میان کتاب های تالیفی است. تصویگری های خانم تقوی زیبا، زنده  وجان دار است و کودکان به راحتی با آن ها ارتباط برقرار می کنند. گسترده ی تصاویر این کتاب شامل بخش های مختلف خانه است: از اتاق خواب تا آشپزخانه. نویسنده/ تصویرگر، با توجه به خط داستانی، در تصویر کردن حالت های هیجانی و القای حس حرکت و پویایی دو شخصیت گرگ و پسر بچه به خوبی عمل کرده است؛ برای همین، تصویرگری کتاب برای کودکان جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. متن داستان برای تمرین روخوانی دانش آموزان کلاس اول و دوم دبستان هم مناسب است.

 

تهیه کننده
قسمت نخست: فاطمه مرتضایی فرد. قسمت دوم:پِژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال پانزدهم شماره 6
سال نشر
۱۳۹۰
نویسنده
نیره تقوی
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on