کتاب کودک و نوجوان: لطفاً بگو "لطفا"

لطفاً بگو "لطفا"

دخترک به ظرف شیشه ای بیسکوییت نگاه می کند در حالی که تعدادی موش با چتر نجات وتیر و کمان هم او را حمایت می کنند . دختر به سمت ظرف می رود. ظرفی پر از شیرینی. او چه باید بکند؟ آیا دور از ادب و نزاکت نیست که بدون اجازه بیسکوییت بردارد؟ چرا او باید از یک بزرگتر خواهش کند و بگوید "لطفا".

کتاب به کودکان یادآوری می کند که هنگامی که در انتظار نوبت بازی است، یا دوست دارد اسباب بازی و ماشین دوستش را قرض بگیرد و با آن بازی کند یا هر کار دیگری که می خواهد انجام دهد بهتر است از کلماتی مانند "ببخشید"، "متأسفم"، "خواهش می کنم" استفاده کند. البته گفتن "متشکرم" هم خیلی مهم است. بیشتر اوقات شاهد جدال و بگو مگوی پدر و مادر با کودکانشان هستیم که می خواهند فرزند خود را وادار کند تا درازای گرفتن و انجام کاری و یا درخواستی رعایت ادب و نزاکت را به جا آورده و خواهش یا تشکر کند و معمولاً آن ها هم از این کار سرباز می زنند. این داستان بامزه کودک را با این آداب اجتماعی آشنا می کند.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Time to Say "Please"
نویسنده
Mo Willmes, مو ویلمز
ویراستار
  • مرضیه طلوع اصل
برگردان
  • زهرا احمدی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۸۹

دیدگاه ها

متن مهم ترین چیز در کتاب


ديدگاه شما