کتاب کودک و نوجوان: تشنه ی اعداد

تشنه ی اعداد

عدد آموزها از انواع کتاب های تصویری هستند و کمک می کنند تا کودک مفهوم عدد را که ازمهمترین مفاهیم اساسی است یاد بگیرد. هدف کتاب های عددآموز، آموختن عدد نیست بلکه کودک را با شکل عدد و تناظر یک بر یک آن آشنا می کند.

این بار در کتاب "تشنه ی اعداد" خوردن و یادگیری دست در دست هم به جلو می روند. جانوران در کتاب به نمایش درآمده اند که اشتهای خوبی دارند و میوه ها را هم خیلی دوست دارند. تصویرگر با کنار هم گذاشتن اعداد و میوه ها و با ارائه تصاویری غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز هم به اعداد یک تا ده تجسم تازه ای بخشیده، هم کودک را با انواع میوه و اعداد آشنا کرده وهم میل به خوردن میوه ها را درآنان ایجاد وهم تمرین دیداری زیبایی از شمارش اعداد به کودک می دهد. در پایان و پس از شمارش عدد ده، جانوران میوه های خوشمزه را می خورند و به این ترتیب با هم خوردن و شریک شدن را هم تمرین می کنند.
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Hungry for numbers
نویسنده
Etienne Delessert, اتین دلسرت
برگردان (متن)
  • فاطمه کاوندی
سال نشر
۱۳۹۰
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
گروه سنی:
فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۰ - ۲ سال, فهرست کتاب های ترجمه شده برای کودکان ۳ - ۶ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه مرتضایی فرد

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ