کتاب کودک و نوجوان: سواد اطلاعاتی در مدارس

سواد اطلاعاتی در مدارس

در دنیای امروز ما، اطلاعات رشد انفجارگونه دارد و زمانی که نتوانیم به اطلاعات دسترسی کافی داشته باشیم سبب می شود در بسیاری از زمینه ها دچار ناتوانی شده و کارایی لازم را نداشته باشیم. از این رو یکی از وظایف انسان امروزی، یادگیری وآموزش تأمین نیازهای اطلاعاتی است که به آن سواد اطلاعاتی نیز می گویند.

سواد اطلاعاتی به عادتی فراگیر تبدیل نمی شود مگر از دوران کودکی و دانش آموزی و به روشی صحیح و برنامه ریزی شده انجام شود. آشکار است چنین وظیفه ای بیش و پیش از همه بر دوش نهاد آموزش و پرورش هر کشور است و بدون برنامه ریزی های راهبردی/ استراتژیک و منظم امکان پذیر نخواهد بود. از مهم ترین پایه های سواد اطلاعات در آموزش و پرورش نوین بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است. بنابراین این کتاب می تواند برای مدیران و آموزگاران مدرسه ها سودمند باشد زیرا آنان زمانی می توانند راهنمای خوبی برای دانش آموزان باشند که خود به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و سواد اطلاعاتی پی برده باشند.

کتاب در پنج فصل به مباحث زیر می پردازد. فصل اول و دوم درباره انواع سواد و مفاهیم سواد اطلاعاتی دانش آموزان، در فصل سوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری، در فصل چهارم انواع مدرسه ها مبتنی بر فناوری و کتابخانه و در فصل پنجم درباره مدرسه هوشمند توضیح می دهد.
 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
وحیده کاشی نهنجی
ویراستار
  • معصومه مجد
سال نشر
۱۳۹۰

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.