کتاب کودک و نوجوان: کتاب و قصه از تولد تا دوسالگی

کتاب و قصه از تولد تا دوسالگی

امروزه با پیشرفت و توجه بیشتر به امر بهداشت و تغذیه نوزادان، آمار مرگ و میر نوزادان نسبت به گذشته کاهش یافته و شمار بیشتری از آنان به سلامت وارد مرحله کودکی می شوند. به موازات افزایش سلامتی عمومی کودکان امر پرورش همه جانبه آن ها نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

تحقق یافتن این دو امر نیاز به برنامه ریزی دارد، به همین سبب یکی از وظایف مهم خانواده و جامعه در برابر فرزندان فراهم کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش کودکان است. برای عملی شدن این هدف باید به دو موضوع توجه داشت: شناخت خصوصیت و نیازهای کودکان و تأکید بر این نکته که یادگیری از بدو تولد شروع می شود.

یکی از ابزارهای اجرایی این امر کتاب و کتاب خوانی است. به مادران و دیگر  اعضا خانواده و اجتماع پیشنهاد می شود انجام کارهای فرهنگی برای کودکان را از همان سنین نوزادی و شیرخوارگی جدی بگیرند. در جریان کتاب خوانی به تقویت حواس و رشد بدنی و حرکتی این گروه سنی کمک شده و سبب ایجاد روابط عاطفی لطیف و عمیقی بین نوزاد و بزرگترها می شود.

در این اثر به اهمیت کتاب در زندگی کودکان و مراحل آشنا کردن کودک با کتاب، چگونگی ساخت کتاب و محتوای آن برای هر مرحله و آشنایی با انواع کتاب برای کودکان زیر دو سال و همچنین قصه گویی و قصه سازی برای این گروه سنی می پردازد.

در این کتاب چند نمونه شعر مناسب، کتاب های مرجع و کتاب های کمکی و فعالیت های تکمیلی نیز معرفی شده اند.
 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
مریم احمدی شیرازی
پدیدآورندگان
کتابداران
سال نشر
۱۳۹۱

ديدگاه شما