عمو نوروز و خاله نوبهار

شخصیت محبوب بچه ها ننه سرما (خاله نوبهار ) که از کودکی عاشق عمو نوروز است هنگام بهار خانه اش را تمیز می کند هفت سین می چیند و به انتظار  عمو نوروز می نشیند. اما عمو نوروز وقتی می رسد که خاله نوبهار از خستگی به خواب رفته است و نمی تواند او را ببیند.

این قصه بازنویسی خلاق از عمو نوروز و ننه سرما از شناخته شدن ترین قصه های قومی است که برای کودکان جذابیت دارد . موضوع قصه توجه به سنت ها در نوروز و زیبایی طبیعت و تاکید بر جنبه های عاطفی و روح زنانه است. عمو نوروز مرد رویاهای خاله نوبهار نقل عشق در دهان او می گذارد و او را تا سال آینده به انتظار خود می نشاند.

تصاویر با رنگ های زنده  فضای یک خانه قدیمی ایرانی را نمایش می دهد. زبان ادبی و ساده آن به همراه متنی آهنگین و قابل درک برای کودکان دلنشین و لذت بخش است. این قصه سبب آشنایی کودکان با آداب و سنت ایرانی و افسانه های قدیمی می شود و برای قصه خوانی و نمایش هم مناسب است.
 

تصویرگر
فریبا بندی
تهیه کننده
رفعت نمازی
سال نشر
۱۳۹۰
نویسنده
شکوه قاسم نیا
ویراستار
مرضیه طلوع اصل
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
Submitted by editor3 on