کتاب کودک و نوجوان: مردم شیلدا چه جوری خنگ شدند؟

مردم شیلدا چه جوری خنگ شدند؟

مجموعه ی ٩ داستان کوتاه مصور با درونمایه ی اجتماعی، روانشناسی و که همگی پیرامون حماقت و کارهای ابلهانه ی مردم شهر شیلدا شهری در آلمان دور می زند. زمانی که هنوز باروت اختراع نشده بود یعنی در قرون وسطی مردم این شهر که بسیار هوشمند و زیرک و عاقل بودند و مورد توجه پادشاهان و امپراتور های دیگر کشورها برای وزارت و یا قضاوت، تصمیم گرفتند خودشان را به حماقت بزنند و این راز این شهر شد.

آن ها هر روز تمرین احمق بودن می کردند تا شادمان زندگی کنند و از دست مزاحمت های دیگران آسوده باشند. نادانی و کار های ابلهانه ی مردم  دوره گردانی را که به آن جا سفر می کردند یا مردمی که به آن سرزمین می آمدند را به خنده می انداخت و حیرت می کردند. اما مردم شیلدا به کار های ابلهانه ی خود ادامه می دادند و بر این باور بودند که هیچ کس از احمق بودن بدی ندیده است.

این کتاب شامل داستان های از این مردم است که  اغراق آمیز اما با طنز دلنشینی بیان شده است. تصاویر طنز زیبایی همراه دارند. این کتاب در سال های ١٣۶٨ و ١٣٧٠ با همین عنوان توسط نشر ایرانشهر و در سال ١٣٧٨ با عنوان "خنگ آبادیها" و ترجمه ی بهار معصومی توسط نشر هرمس به چاپ رسیده است.
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
‎‎ Les gens de schilda
ناشران
نویسنده
Kastner, Erich, اریش کستنر
ویراستار
  • شهرام رجب زاده
برگردان
  • منوچهر صادق خانجانی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۰

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.