مار و مارمولک

عنوان لاتین
Snake and lizard

مار و مارمولک تصمیم می گیرند با هم دوست شوند. دوستی بین این دو موجود نمی تواند پیامدی نداشته باشد. آن دو هم جنس نیستند و هر یک ویژگی خاص خود را دارد و همین گاهی سبب سو تفاهم ها و در نتیجه کدورت هایی بین آن می شود.

هر یک از آنان نمونه ای از یک کودک هستند و در هر یک از پانزده داستان ماجرایی را به وجود می آورند. آنان گاهی ماجرا جویی می کنند و خود را در شرایط خطرناکی قرار می دهند، گاهی برای هم رجزخوانی می کنند و از اجداد خود دم می زنند و زمانی دیگر در خوش خدمتی به دیگری خطا می کند یا در داستانی دیگر با پولی که بدست آورده اند می خواهند کاسبی راه بیندازند و ماجرای خنده آوری پیش می آید یا تصمیم می گیرند شغل مددکاری را برای خود انتخاب کنند ولی متوجه می شوند که خودشان هم به کمک نیاز دارند.

مجموعه پانزده داستان کوتاه که از دوستی و درگیری های مار و مارمولک می گوید. برخی از آن ها مخاطب را می خنداند و برخی دیگر اندوهگین می کند اما خواننده از لابلای داستان ها پیش از هر چیز ارزش دوستی را می آموزد.  

 

گزیده‌هایی از کتاب

مار نمی شنید که چه حرف هایی زده می شود. زل زده بود و
غرق تماشای موش شده بودکه اندازه ی بقیه ی موش هایی که تا
به حال دیده بود کپل مپل بود. گرد و قلمبه.

برگردان
فریده خرمی
تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۹۱
ناشران
نویسنده
Joy Crowley , جوی کاولی
Submitted by editor3 on