قرقره ها

عنوان لاتین
Pulleys

قرقره ها یکی از پنج کتاب مجموعه ماشین های ساده ی بسیار مفید است. پیچ ها، سطوح شیب دار و گوه ها، چرخ ها، اهرم ها عنوان های دیگر این مجموعه است. این کتاب ها اطلاعاتی درباره ی ساختمان اهرم ها، پیچ ها سطوح شیب دار و گوه ها، چرخ ها و قرقره ها (پولی ها)، انواع آن ها و چگونگی کاربردشان به مخاطب می دهد. در این کتاب ها مفاهیم با مثال های آشنا بیان شده است.

ساختار کتاب ها منطقی است یعنی از مطالب  ساده به دشوار می رسد که به یادگیری بیشتر کودکان کمک می کند. شیوه ی ارایه ی  اطلاعات مستقیم است. کتاب عنوان بندی شده است که باعث می شود خواننده کتاب با محتوای هر فصل پیش از خواندن آن آشنا شود.

در پایان هر کتاب دو صفحه با نام "بیشتر بدانیم" دیده می شود. این بخش  کودکان را به مشاهده ی دقیق  عکس های رنگی ماشین ها و  برداشت خود  آن ها  از  تصاویر  تشویق و به شکلی دلپذیر در یک تجربه عملی مشارکت می دهد. مربی می تواند از این صفحه ها برای کار و یادگیری بیشتر دانش آموز در رابطه با اجزا و کاربرد ماشین ها استفاده کند.

زبان و بیان این کتاب ها ساده و روان است. تصاویر عکس (به جزکتاب قرقره ها که دو تصویر  نقاشی هم دارد) رنگی با نمای نزدیک، براق و با کیفیت بالا هستند که تو ضیحات متن ها را اثر بخش تر و  به جذابیت کتاب ها کمک می کند و از امتیازات این مجموعه ی خواندنی و جذاب است.

در صفحه پایانی کتاب ها نشانی پست الکترونیکی مترجمان  مجموعه آمده است که امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر را برای مخاطب فراهم می کند. همچنین ناشر از کودکان و نوجوانان دعوت کرده است نوشته هایشان را برای ناشر بفرستند.

برگردان
احسان کاظم, حمید رضا غلامرضایی
تهیه کننده
گروه علوم تجربی شورای کتاب کودک
سال نشر
۱۳۹۰
نویسنده
Chris Oxlade, کریس آکسلید
ویراستار
بهروز نصیری زنوزی
Submitted by editor3 on