کتاب کودک و نوجوان: وقتی کره زمین راخوردیم...

وقتی کره زمین راخوردیم...

"وقتی آخرین یخ های قطبی را آب کردیم...وقتی آخرین درخت را قطع کردیم... وقتی آخرین حباب هوای پاک و خالص را فروختیم ... تنها چیزی که برای مان باقی می ماند، پول است. ولی پول خوردنی نیست... ".

 این جمله های هشدار دهنده و تامل برانگیز، خطاب به همه ی مردم روی زمین و از جمله (و به ویژه کودکان)، از هر قشر و با هر فرهنگی هستند. اگر به تصویرهای کلاژ بسیار زیبای کتاب نگاه کنید، با دقت و کنکاش بیش تر، جزئیات آگاهی بخش فراوانی در آن خواهید یافت و پی خواهید برد که روند تخریب محیط زیست یا به تعبیر هوشمندانه ی نویسنده ی کتاب "خوردن کره ی زمین" به تازگی، و از سوی گروهی خاص از مردم آغاز نشده و چندین نسل پیاپی است که ادامه دارد، اما با گذشت زمان شتاب بیش تری می گیرد.

تصویرهای کلاژ که خود الگویی برای علاقه مند کردن مخاطبان به یادگیری این شیوه ی هنری و نیز انگیزه ای برای مربیان و آموزشگران در آموختن آن به کودکان هستند، در خود چیزهای بسیاری برای جست و جو و کشف دارند. می توان پس از خواندن کتاب، آن را در اختیارشان گذاشت تا نکته های ناگفته ی متن را در تصویرها بیابند و به درک بیش تری از موضوع برسند.

 متن با زبانی بسیار ساده و زیبا، به گوشزد خطرهای سودجویی بی رحمانه و  بهره کشی  پردازد و هشدار می دهد که آسیب به محیط زیست، افزون بر دیگر موجوات زنده ی سیاره ی انسان ها در چهار گوشه ی جهان از منابع و ثروت های تجدید ناپذیر محیط زیست می زمین، گریبان انسان و نسل های آینده ی او را نیز خواهد گرفت و این یعنی ضرورت توجه به اهمیت مفهوم بسیار حیاتی توسعه ی پایدار.
 
کتاب با یک پایان بندی بسیار معنادار، مسئولیت کودکان را برای حفظ محیط زیست به خاطر زندگی بهتر برای خود و نسل های آینده، به آن ها یادآور می شود و ناامیدی و وحشت احتمالی مخاطب را از ویرانی و نابودی سیاره ی زمین و موجودات زنده ای که بر آن زندگی می کنند، از راه اشاره به توانایی او برای مشارکت در حفظ کره ی زمین به خاطر همه ی موجوات زنده، از او دور می کند.

کتاب با کیفیت نفیس، جلد سخت و قطع بزرگ چاپ شده است. یادآوری این نکته اهمیت دارد که  کلیه ی حقوق ترجمه و انتشار آن در ایران، از انتشارت اصلی، به انتشارات کودکان واگذارشده است.
 

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام