تق تق ما! گاوهایی که تایپ می کنند

عنوان لاتین
Click, clack, moo: cows that type

در سرزمین ادبیات، قانون ها با قوانین واقعیت تفاوت دارد؛ این را دیگر همه می دانند. ممکن است در دنیای ادبیات درخت ها حرف بزنند، آب ها سربالا بروند، ماه با خورشید دعوایش شود و حتی شاید گاوها هم بتوانند تایپ کنند! این اتفاق آخری همان اتفاقی است که در کتاب تق تق ما! گاوهایی که تایپ می کنند می تواند فرزند شما را متعجب و شگفت زده کند و بعد از چند لحظه او را بخنداند. دورین کرونین، در این کتاب کوتاه وخواندنی، تلاش کرده است، با استفاده از دنیای داستان وخلق اثری ادبی، کمی با ذهن مخاطب خود بازی کند و او را با نخستین قدم ها و پله های دنیای اندیشه آشنا سازد.

اگر نه خود کتاب و نه نویسنده ی آن درباره ی ارتباط این کتاب و تقویت توان فلسفی ذهن کودکان سخنی نگفته اند، بدون شک می توان این کتاب را از آن دسته کتاب هایی دانست که خواندن شان می تواند، برای کودک، پرسش هایی جدید و اصیل ایجاد کند که چه بسا مسیر زندگی او را در آینده چند گامی تغییر دهند.

طنز ساده و دلنشین کتاب و تصویرهای دیدنی اش دو وجه مثبت دیگر این اثر هستند که باعث می شوند توصیه ی این کتاب، به عنوان اثری خواندنی، به مخاطبان و دوستداران لاک پشت پرنده موجه و معقول باشد. داستان گاوهایی که می توانند تایپ کنند و اعتراضات شان را به شکل مکتوب به صاحب مزرعه منتقل نمایند، در این کتاب، منتظر شما یا فرزندان تان است. پیشنهاد ما این است که چند دقیقه ای را به خواندن آن اختصاص دهید. کم ترین نتیجه ی آن لبخند پر رنگی خواهد بود که با خواندن آن بر صورت تان نقش خواهد بست.

برگردان
اکرم حسن
تهیه کننده
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال پانزدهم شماره ۷
سال نشر
۱۳۹۱
ناشران
نویسنده
Doreen Cronin, دورین کرونین
Submitted by editor3 on