پسماندهای خانگی

عنوان لاتین
Household waste

مجموعه کتاب های سبز "بازیافت، بازکاهی، بازاندیشی، بازمصرف" است مجموعه ای ۶ جلدی است درباره ی حفظ محیط زیست که اطلاعاتی را درباره ی مواد زاید، بازیافت و تولید موادی همچون فولاد، پلاستیک، کاغذ، شیشه، آلومینیوم و پسماندهای خانگی به مخاطب می دهد.

ساختار این کتاب ها منطقی است و رابطه علت معلولی در بیشتر موارد رعایت شده است. روش ارایه اطلاعات مستقیم و عنوان بندی شده است که مربی می تواند از این عنوان ها به شکل پرسش پاسخ استفاده کرده و به یادگیری بهتر و بیشتر مخاطب کمک کند.

زبان و بیان کتاب ها ساده و روان و متناسب با سن مخاطب آن است. توجه به حفظ محیط زیست و مصرف بهینه هم چنین دادن رهنمودهایی در این زمینه از امتیازهای مهم کتاب ها محسوب می شود. تصاویر عکس، نقاشی مناسب و هماهنگ با متن هستند.

کتاب ها دارای واژه نامه دوزبانه توصیفی است که به اطلاعات مخاطب می افزاید و هم چنین دارای فهرست مطالب و نمایه است که به بازیابی مطالب کمک می کند.  

فولاد و بازیافت، پلاستیک و بازیافت، کاغذ و بازیافت، پسماندهای خانگی، شیشه و بازیافت و آلومینیوم و بازیافت عنوان های این مجموعه است. 

چهار جلد از این مجموعه ( فولاد، آلومینییوم، پلاستیک و پسماندهای خانگی) با ترجمه هایده منصوری، شیشه و بازیافت با ترجمه بهرام معلمی و کاغذ و بازیافت با ترجمه محمدرضا بهاری منتشر شده است

برگردان
هایده منصوری, بهرام معلمی, محمدرضا بهاری
تهیه کننده
گروه علوم شورای کتاب کودک
سال نشر
۱۳۹۲
ناشران
نویسنده
Walker, Kate, کیت واکر
Submitted by editor3 on