کتاب کودک و نوجوان: پسماندهای خانگی

پسماندهای خانگی

مجموعه کتاب های سبز "بازیافت، بازکاهی، بازاندیشی، بازمصرف" است مجموعه ای ۶ جلدی است درباره ی حفظ محیط زیست که اطلاعاتی را درباره ی مواد زاید، بازیافت و تولید موادی همچون فولاد، پلاستیک، کاغذ، شیشه، آلومینیوم و پسماندهای خانگی به مخاطب می دهد.

ساختار این کتاب ها منطقی است و رابطه علت معلولی در بیشتر موارد رعایت شده است. روش ارایه اطلاعات مستقیم و عنوان بندی شده است که مربی می تواند از این عنوان ها به شکل پرسش پاسخ استفاده کرده و به یادگیری بهتر و بیشتر مخاطب کمک کند.

زبان و بیان کتاب ها ساده و روان و متناسب با سن مخاطب آن است. توجه به حفظ محیط زیست و مصرف بهینه هم چنین دادن رهنمودهایی در این زمینه از امتیازهای مهم کتاب ها محسوب می شود. تصاویر عکس، نقاشی مناسب و هماهنگ با متن هستند.

کتاب ها دارای واژه نامه دوزبانه توصیفی است که به اطلاعات مخاطب می افزاید و هم چنین دارای فهرست مطالب و نمایه است که به بازیابی مطالب کمک می کند.  

فولاد و بازیافت، پلاستیک و بازیافت، کاغذ و بازیافت، پسماندهای خانگی، شیشه و بازیافت و آلومینیوم و بازیافت عنوان های این مجموعه است. 

چهار جلد از این مجموعه ( فولاد، آلومینییوم، پلاستیک و پسماندهای خانگی) با ترجمه هایده منصوری، شیشه و بازیافت با ترجمه بهرام معلمی و کاغذ و بازیافت با ترجمه محمدرضا بهاری منتشر شده است

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Household waste
ناشران
نویسنده
Walker, Kate, کیت واکر
برگردان
  • هایده منصوری, بهرام معلمی, محمدرضا بهاری
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۲

ديدگاه شما