کتاب کودک و نوجوان: لطف تنبک

لطف تنبک

هدف اصلی این کتاب آموزش نواختن تمبک نیست بلکه بر آن است تا با کمک تبنک، شعر، تصویر و بازی گروهی، کودکان را وارد دنیای موسیقی کند و به آن ها ریتم را بیاموزد.

ریتم - که یکی از اجزاء موسیقی است- نقش مهمی در ساماندهی ذهن و به نظم کشیدن فعالیت آن دارد. همچنین تاثیر آن در موزونی حرکت های بدن، تعادل، حتی شیوایی گفتار و رسایی بیان غیر قابل انکار است. ذهن و بدنی که با ریتم خو گرفته باشد، با قدرت بیشتری با نظم جهان هماهنگ می شود."

آموزش در این کتاب فضایی همراه با تفریح و بازی را ایجاد می کند. هر درس برگرفته از شعر، تصاویر و علائم رنگی متفاوت است که به آموزشگر کمک می کند تا کودکان را غیر مستقیم، و کم کم با ریتم آشنا کند.

نویسنده داشتن مهارت در نوازندگی تمبک را برای مربیان لازم نمی داند. بلکه آشنایی با روان شناسی کودکان، توانایی در برقراری ارتباط با آن ها و داشتن حوصله و علاقمندی به بچه ها را شرط لازم و تسلط کامل بر ریتم و توانایی اجرای تکنیک ها در حد تمرین های کتاب را شرط کافی می داند.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
لیلا حکیم الهی
سال نشر
۱۳۸۰

ديدگاه شما