۱۰۰ اختراعی که جهان را تکان داد

عنوان لاتین
100 greatest invention sciences of all times

اختراعات علمی بزرگ زاییده ی رویاهای ما هستند و فرهنگ پیرامون آن ها شکل می گیرد. آن ها کاربردی وسیع دارند و در محور توجه و حیات بشر قرار می گیرند، ابزاری هستند که بر مبنای دانستنی هایی از شاخه ای از یک علم ساخته می شود و تاریخ بشر را به نحوی مؤثر و نیرومند تغییر می دهند و بشریت را به سوی تکامل سوق می دهد. اختراعات اصول علمی و خلاقیت را به خواننده می آموزد و دیدگاهی وسیع از تاریخچه ی علم را پیش روی آن ها می گذارد.

تاریخچه ی ۲۰۰۰ ساله ی اختراعات علمی از ساعت، عینک تا اختراعاتی که مصرف روزانه دارند مانند پیمانه اندازه گیری، خودکار و اختراعات ریاضی مانند عدد صفر را در بر می گیرد. این اثر شامل ۱۰۰ اختراع بزرگ است که بر حسب تاریخ تنظیم شده است و شامل شرحی پیرامون کسی که آن را اختراع کرده، سالی که اختراع صورت گرفته و معرفی و تعریف و نحوه انجام آن و همچنین علت اهمیت اختراع و تأثیر آن بر توسعه و پیشرفت زندگی بشر و زمینه ی تاریخی آن ارائه داده می شود. در پایان فهرست الفبایی مخترعان، اختراعات و فهرست ۴۰ اختراع علمی بزرگ که اهمیت آن در حد ۱۰۰ اختراع هستند آمده است. این اثر مرجع مناسبی برای دانش آموزان است که تصمیم به تحقیق و گزارش نویسی دارند.

برگردان
رضا جولایی
تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۹۲
ناشر
ناشران
نویسنده
Kendal Haven, کندال هاون
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on