نی‌نی قاقا

نی‌نی قاقا

این کتاب با متنی ساده همراه با عکس‌هایی طبیعی از کودکان در حال خوردن، بچه‌ها را به خوردن تشویق می‌کند. پدیدآورندگان کتاب از کودکانی با نژادهای مختلف به عنوان سوژه عکس‌ها استفاده کرده‌اند، بنابراین تصویرها برای همه کودکان دنیا ملموس می‌باشند. مشاهده کودکانی که خود به تنهایی، بدون کمک بزرگترها در حال خوردن غذا هستند، مشوقی برای استقلال مخاطبان در خوردن غذاست.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
کریس فئرکلاف
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ