کتاب کودک و نوجوان: کتاب های کودکستانی من (رنگ ها، خانه ها، اعداد، اندازه ها، زم

کتاب های کودکستانی من (رنگ ها، خانه ها، اعداد، اندازه ها، زمان، هوا)

شناخت واژه ها، شمارگان و مفاهیمی مانند رنگ ها یا اندازه ها بخش مهمی از مهارت های سواد پایه در پیش دبستان به شمار می آید. در این دوره کودک در حال کشف محیط پیرامون خویش است. او به واژه ها و نام ها توجه ویژه دارد و هر روز از راه گفت و گو و کتابخوانی می تواند بر دامنه واژگان خود بیافزاید. با رنگ ها و فرم ها آشنا می شود و معنای بزرگی و کوچکی، و شمارگان را از راه های گوناگون می آموزد. خانواده ها و مربیان با خواندن کتاب های گوناگون به کودکان یاری می رسانند تا این مهارت ها را بهتر و گسترده تر بیاموزند. مجموعه کتاب های کودکستانی من شامل ۵ جلد کتاب تصویری است که هدف آن، آموزش واژه ها و مفاهیم متفاوت به کودکان ۳-۶ سال است.

در این مجموعه جان پینکوسکی، هنرمند لهستانی-بریتانیایی در پنج عنوان کتاب به نام های رنگ ها، خانه ها، اعداد، اندازه ها، زمان، هوا کودک را با مفاهیمی ساده و واژگان در پیوند با آن ها آشنا می کند. این تصویرگر که تاکنون برنده جایزه هایی از جمله مدال کِیت گرینِوِی بوده است مخاطب خود را به خوبی می شناسد .  تمامی تصاویر این مجموعه با استفاده از محدودترین عناصر و رنگ های شاد تصویر شده اند که در عین سادگی بسیار هنرمندانه و زیبا هستند. استفاده از فرم های ساده و رنگ های تخت با دور کشی ها ی کلفت از ویژگی های تصویرهای او در این کتاب هاست. در این کتاب، متن با حروف بزرگ کار شده است که درشت بودن اندازه حروف، توجه کودکان را به واژه ها جلب می کند و کودکان را با شکل آن ها آشنا می سازد. بهره گیری از واژه های انگلیسی در کنار واژه های فارسی به آشنایی کودکان با شکل واژگان انگلیسی این واژه ها کمک می کند، به ویژه کودکانی که آموزش زبان انگلیسی را آغاز کرده اند. هر کتاب با پرسشی به پایان می رسد که فرصتی است برای آنکه کودک آموخته های خود را به کار گیرد.

 این مجموعه کتاب ها به سبب سادگی در متن و تصویر برای سهیم شدن با کودکان با نیازهای ویژه نیز بسیار مناسب است.

کتاب های این مجموعه را با کودک تان در حالی که او را در آغوش گرفته اید ورق بزنید و بخوانید و درباره ی تصویرها با هم گفت و گو کنید.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.