به سوی رویاها

به سوی رویاها

زندگی بدون رویا کابوسی تلخ است. زندگی بدون تخیل آدمی سنگین و سخت است. رویاهای شیرین آدمی است که به زندگی رنگ و بویی تحمل پذیرمی دهد.یکی از جاهایی که می شود رویاها را به تصویر کشید، کتاب های تصویری کودکان است؛ آن جا که مرزهای واقعیت شکسته می شود و با خیال انگیزی و رنگ، دنیای تازه ای برای کودک تصویر و ترسیم می شود.

به سوی رویاها بی شک یکی از موفق ترین کتاب ها در این حوزه است، این کتاب ماجرای دختری به نام سالی را روایت می کند که حتی پیش از چهار دست و پا رفتن می تواند پرواز کند. مثل مادربزرگش، که بر فراز اقیانوس ها پرواز و به همه جا سفر کرده بود، می تواند دنیا را از بالا و نه فقط با چشم هایش با قلبش ببیند. در این سفرها، به جاهای شگفت انگیزی می رود. آدم های جدیدی می بیند، تجربیات فراوانی می اندوزد و دوباره به خانه بازمی گردد. سالی سرانجام به راز مادر بزرگ پی می برد.

 

تصاویر این کتاب درخشان و خیال انگیز است و متن روان کولین تاپسون را خانم پروین علی پور به خوبی ترجمه کرده است. به سوی رویاها الگوی خوبی از یک کتاب تصویری خیال انگیز و شگفت است.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Falling Angels
ناشر
نویسنده
Thompson Colin, کالین تامپسون
برگردان
  • پروین علی‌پور
فهرست کتاب های ماه
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان-سال شانزدهم-شماره ۱۰

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.