کتاب کودک و نوجوان: روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند

روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند

ماجرا از زمانی آغاز شد که دانکن به سراغ جعبه مداد شمعی هایش رفت و نامه های اعتراض امیز آن ها را پیدا کرد. بعضی ها از اینکه زیاد مورد استفاده قرار می گرفتند، گله داشتند و بعضی دیگر از کم توجهی! یکی از اینکه دیگران فکر می کردند او رنگ دخترانه ای است شکایت می کرد و دیگری از اختلاف نظر بین دوستانش! دانکن پس از خواندن نامه ها تصمیم می گیرد کمی قراردادها را به هم بزند و از رنگ های نامتعارف استفاده کند در نتیجه نقاشی خلاقانه ای می کشد و ازسوی آموزگارش تشویق می شود.

نویسنده با بکارگیری تصویرگری خلاقانه جفرز، در قالب ١٢ نامه به شکل هوشمندانه ای با کودکان ارتباط برقرار می کند و در پایان در قالب یک نقاشی خلاقانه راهکاری قابل تامل ارائه میدهد.

جسارت در بیان نظریات و احساسات، گفت و گو برای حل مشکل، ارائه راهکار جمعی و خلاقیت درس هایی است که این کتاب برای مخاطب خود دارد. این داستان همچنین کودکان را به نوشتن تشویق می کند.

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The day the crayons quit
ناشران
نویسنده
Drew Daywalt, درو دی‌والت
برگردان
  • شهرزاد زیبا, آزاده حضرت
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما