روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند

عنوان لاتین
The day the crayons quit

ماجرا از زمانی آغاز شد که دانکن به سراغ جعبه مداد شمعی هایش رفت و نامه های اعتراض امیز آن ها را پیدا کرد. بعضی ها از اینکه زیاد مورد استفاده قرار می گرفتند، گله داشتند و بعضی دیگر از کم توجهی! یکی از اینکه دیگران فکر می کردند او رنگ دخترانه ای است شکایت می کرد و دیگری از اختلاف نظر بین دوستانش! دانکن پس از خواندن نامه ها تصمیم می گیرد کمی قراردادها را به هم بزند و از رنگ های نامتعارف استفاده کند در نتیجه نقاشی خلاقانه ای می کشد و ازسوی آموزگارش تشویق می شود.

نویسنده با بکارگیری تصویرگری خلاقانه جفرز، در قالب ١٢ نامه به شکل هوشمندانه ای با کودکان ارتباط برقرار می کند و در پایان در قالب یک نقاشی خلاقانه راهکاری قابل تامل ارائه میدهد.

جسارت در بیان نظریات و احساسات، گفت و گو برای حل مشکل، ارائه راهکار جمعی و خلاقیت درس هایی است که این کتاب برای مخاطب خود دارد. این داستان همچنین کودکان را به نوشتن تشویق می کند.

 

 

برگردان
شهرزاد زیبا, آزاده حضرت
سال نشر
۱۳۹۳
ناشران
نویسنده
Drew Daywalt, درو دی‌والت
Submitted by editor3 on