واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری

در واژه نامهٔ چیستانی – تصویری، واژگان با زبانی ساده و احساس برانگیز از ویژگی‌های خود سخن می‌گویند. این واژه‌نامه، تصویری است. در برابر هر واژه، تصویر آن نیز آمده است تا به نیاز کودک برای برقراری رابطه میان تصویر و مفهوم پاسخ داده شود. چون کودکان زیر ده سال به کمک تصویرخوانی فکر می‌کنند. در واژه نامهٔ چیستانی– تصویری هر واژه یک سرشناسهٔ چیستانی است.


خرید دستنامه و فعالیت واژه‌نامه چیستانی


هنگامی که متن این سرشناسه برای کودکان بلند خوانی می‌شود، پاسخ به چیستان که سرشناسه است، سبب تقویت هوش و افزایش درک شنیداری دقیق و تحلیلی کودکان می‌شود. واژه نامهٔ چیستانی– تصویری با توجه به مفاهیم بنیادین توسعهٔ پایدار تهیه شده است.

کلمه با حرف آ

برای آشنایی کودکان با مفاهیم توسعهٔ پایدار سرواژه‌های این واژه نامه به پدیده‌های زیست محیطی، صلح و بهداشت نگاه جانبدارانه دارند. واژه نامهٔ چیستانی– تصویری با هفت کاربرد ویژه، برای گروه پایهٔ پیش دبستان و سه سال نخست دبستان فراهم آورده شده است.

آموزش خلاق از راه ادبیات


خرید بسته‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان


 

تصویر اضافی
سال نشر
۱۳۸۹
ناشران
نویسنده
محمدهادی محمدی
Submitted by admin on