واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری

واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری

در واژه نامه ى چیستانى – تصویرى، واژگان با زبانی ساده و احساس برانگیز از ویژگی های خود سخن می گویند. در این واژه نامه، كودكان تنها با واژه ها و معناى آن ها آشنا نمى شوند، بلكه آن ها را حس مى كنند. براى دوستى با هر زبانى باید آن را حس كرد. در واژه نامه ی چیستانی– تصویری هر واژه یك سرشناسه ی چیستانی است.

هنگامی كه متن این سرشناسه برای كودكان بلند خوانی می شود، پاسخ به چیستان كه سرشناسه است، سبب تقویت هوش و افزایش درک شنیداری دقیق و تحلیلی كودكان می شود. واژه نامه ی چیستانی– تصویری با توجه به مفاهیم بنیادین توسعه ی پایدار تهیه شده است. برای آشنایی كودكان با مفاهیم توسعه ی پایدار سرواژه های این واژه نامه به پدیده های زیست محیطی، صلح و بهداشت نگاه جانبدارانه دارند. واژه نامه ی چیستانی– تصویری با هفت كاربرد ویژه، برای گروه پایه ی پیش دبستان و سه سال نخست دبستان فراهم آورده شده است.

برای آگاهی از مراکز فروش این کتاب این جا کلیک کنید.

کاربردها و فعالیت ها

 واژهنامه چیستانی - تصویری به کودک مفهوم اولیه طبقه بندی را آموزش می دهد. او می آموزد که می توان واژه ها را نیز چون بسیاری پدیده های دیگر از راه های گوناگون طبقه بندی کرد و به این ترتیب پدیده ها را بهتر شناخت. استفاده از واژه نامه، راهی برای هدایت کودک به جستوجوگری و پرورش کودک و نوجوان با نگرش پژوهشی است. 

از این واژه نامه میتوان برای آموزش حروف الفبا به نوآموزان دبستانی و شناخت آنان از گروه های واژگانی بر پایه حرف نخست و واژگان هم آغاز یا هم پایان و نیز به عنوان متن آموزش زبان فارسی و تقویت روان خوانی دانش آموزان دبستانی بهره گرفت. گزینش واژگان و تصویرها در این کتاب بر مبنای دیدن بنیادی ترین پدیده های طبیعی، دست ساخت و ذهن ساخت، در پیرامون زندگی کودک بوده است. 

مربیان، آموزگاران، کتابداران، پدران و مادران و دیگر کسانی که در گستره آموزش کودکان کار می کنند، برای تحقق هدف هایی که توضیح داده شد، می توانند به چند روش از این واژه نامه بهره بگیرند. این روش ها را می توانید در دستنامه واژه نامه چیستانی تصویری بخوانید و به کار ببرید.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
محمدهادی محمدی
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب

ديدگاه شما