واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری

واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری

در واژه نامهٔ چیستانی – تصویری، واژگان با زبانی ساده و احساس برانگیز از ویژگی‌های خود سخن می‌گویند. این واژه‌نامه، تصویری است. در برابر هر واژه، تصویر آن نیز آمده است تا به نیاز کودک برای برقراری رابطه میان تصویر و مفهوم پاسخ داده شود. چون کودکان زیر ده سال به کمک تصویرخوانی فکر می‌کنند. در واژه نامهٔ چیستانی– تصویری هر واژه یک سرشناسهٔ چیستانی است.


خرید دستنامه و فعالیت واژه‌نامه چیستانی


هنگامی که متن این سرشناسه برای کودکان بلند خوانی می‌شود، پاسخ به چیستان که سرشناسه است، سبب تقویت هوش و افزایش درک شنیداری دقیق و تحلیلی کودکان می‌شود. واژه نامهٔ چیستانی– تصویری با توجه به مفاهیم بنیادین توسعهٔ پایدار تهیه شده است.

کلمه با حرف آ

برای آشنایی کودکان با مفاهیم توسعهٔ پایدار سرواژه‌های این واژه نامه به پدیده‌های زیست محیطی، صلح و بهداشت نگاه جانبدارانه دارند. واژه نامهٔ چیستانی– تصویری با هفت کاربرد ویژه، برای گروه پایهٔ پیش دبستان و سه سال نخست دبستان فراهم آورده شده است.

آموزش خلاق از راه ادبیات


خرید بسته‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان


 

کاربردها و فعالیت ها

 واژه‌نامه چیستانی - تصویری به کودک مفهوم اولیه طبقه بندی را آموزش می‌دهد. او می‌آموزد که می‌توان واژه‌ها را نیز چون بسیاری پدیده‌های دیگر از راه‌های گوناگون طبقه بندی کرد و به این ترتیب پدیده‌ها را بهتر شناخت. استفاده از واژه نامه، راهی برای هدایت کودک به جستوجوگری و پرورش کودک و نوجوان با نگرش پژوهشی است

از این واژه نامه می‌توان برای آموزش حروف الفبا به نوآموزان دبستانی و شناخت آنان از گروه‌های واژگانی بر پایه حرف نخست و واژگان هم آغاز یا هم پایان و نیز به عنوان متن آموزش زبان فارسی و تقویت روان خوانی دانش آموزان دبستانی بهره گرفتگزینش واژگان و تصویرها در این کتاب بر مبنای دیدن بنیادی‌ترین پدیده‌های طبیعی، دست ساخت و ذهن ساخت، در پیرامون زندگی کودک بوده است

مربیان، آموزگاران، کتابداران، پدران و مادران و دیگر کسانی که در گستره آموزش کودکان کار می‌کنند، برای تحقق هدف‌هایی که توضیح داده شد، می‌توانند به چند روش از این واژه نامه بهره بگیرند. این روش‌ها را می‌توانید در دستنامه واژه نامه چیستانی تصویری بخوانید و به کار ببرید.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
محمدهادی محمدی
سال نشر
۱۳۸۹

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ