زبان اشاره فارسی۳

این کتاب نتیجه تحقیق و پژوهش درباره "زبان اشاره فارسی" است که به همت "کمیته پژوهش و توسعه زبان اشاره" از سال ۱۳۵۲ در ایران آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. "زبان اشاره فارسی۳ " شامل ۷۳۳ اشاره برای ۹۱۵ واژه است که در هر دو صفحه رو به روی هم ۸ واژه فارسی همراه با ترجمه آن واژه به دو زبان انگلیسی و عربی و نمایش آن به زبان اشاره، به چاپ رسیده است.

هدف نویسندگان کتاب از این جمع آوری، ایجاد اشتراک، هماهنگی و استاندارد سازی واژگان زبان اشاره فارسی میان ناشنوایان و جلوگیری از ساخته شدن اشارات "خانه زادی" توسط ناشنوایان و افراد خانواده آن هاست. درصفحات نخستین کتاب راهنمایی برای استفاده از تصاویر کتاب و نمایشی از اعداد با زبان اشاره و الفبای دستی فارسی ناشنوایان از حرف "الف" تا "ی" به چاپ رسیده است. در این کتاب اصطلاحات مربوط به انسانها، جانوران، ارتباطات، خوردنی ها، پوشیدنی ها، خانه، مدرسه، کار، ورزش، قسمت های مختلف بدن، وسایل حمل و نقل، اقتصاد، ریاضی، جغرافی و .... در ۲۴ فصل گردآوری شده و در اختیار مخاطب قرار دارد. در بخشی از کتاب افعال،صفات، حروف ربط و زمان و قید های زمانی به زبان اشاره نمایش داده شده که می تواند کمک بزرگی به ناشنوایان برای انتقال درست مفاهیم باشد. در بخش پایانی، تمام واژگانی که در کتاب با زبان اشاره نمایش داده شده اند، به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی، فهرست وار و به همراه شماره صفحه مربوط به آن واژه، به چاپ رسیده است که می تواند راهنمای بسیار خوبی برای پیدا کردن سریع و آسان واژه مورد نیاز باشد.

 

تهیه کننده
روشنک بهاریان نیکو
سال نشر
۱۳۷۸
نویسنده
ایران بهادری، مرتضی پیروزی، حبیب تهرانی زاده، محسن لوح موسوی و رضا محمودی
ویراستار
فریده همتی
Submitted by admin on