قصه گویی و نمایش خلاق

قصه گویی و نمایش خلاق

کتاب «قصه گویی و نمایش خلاق» بر پایه تجربه های شخصی نویسنده که خود قصه گو و کارشناس نمایش خلاق است، نوشته شده و درو نمایه آن بهره گیری از میراث فرهنگی قومی در آموزش و پرورش رسمی است.

در پیشگفتار مترجم به اهمیت روش های کاربردی ارائه شده در کتاب اشاره شده و براین نکته تکیه شده که نمونه ها و الگوهای کتاب با اینکه از میان نمونه های فرهنگ سرزمین نویسنده برگزیده شده است، اما تاثیری در ارائه و دریافت روش های کاربردی قصه گویی و نمایش خلاق ندارد.

مترجم برای استفاده مخاطبان ایرانی، مراجع گزیده ای شامل مجموعه قصه های قومی ایران و قصه های ترجمه شده اقوام دیگر، زندگینامه های مناسب به زبان فارسی ، کتاب های در ارتباط با مناسبت ها، جشن ها و روزهای تاریخی، معرفی کرده است.

در این کتاب بر ارزش داستان شفاهی از دیدگاه زیبایی شناسی و تربیتی و تأثیر آن در زندگی کودکان و نیز نقش برجسته گویی در پیشبرد و برنامه آموزشی دبستان تأکید شده است.

نویسنده کتاب اعتقاد دارد که اگر قصه گویی، بخشی از برنامه منظم دانش آموزان دوره ابتدایی نباشد، برنامه آموزش ادبیات و زبان آموزی آن ها ناقص خواهد بود.

در بخش نمایش خلاق نویسنده، پس از اشاره به مقوله «وانمود بازی» به عنوان بخشی از طبیعت کودکی و نوعی آموزش مقدماتی برای زندگی همسان با بزرگسالان ، به تعریف نمایش خلاق که به شکلی از وانمود بازی است، پرداخته است.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
دیویی چمبرز
برگردان
  • ثریا قزل ایاغ
سال نشر
۱۳۸۲

ديدگاه شما