آموزش خلاق ریاضی پایه، فلسفه و روش

آموزش خلاق ریاضی پایه، فلسفه و روش

من اگر این جزئیات را درباره ستاره ب ۶۱۲ برای شما نقل کردم و اگر شماره آن را به شما گفتم برای آدم بزرگ هاست. آدم بزرگ ها ارقام را دوست دارند. وقتی با ایشان از دوست تازه ای صحبت می کنید هیچوقت از شما راجع به آنچه اصل است نمی پرسند.

به هیچ وقت به شما نمی گویند که مثلاً آهنگ صدای او چطور است؟ چه بازی هایی را بیشتر دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می کند؟ ... ولی البته ما که معنی زندگی را درک می کنیم به اعداد می خندیم!

نویسنده کتاب، خود، آموزش خلاق ریاضی پایه: فلسفه و روش، همراه با راهنمای کار با لولوپی + ۱ ، را با این پیش گفتار آغاز می کند و ادامه می دهد که یکی از ناهمسانی های کودکان با بزرگسالان، این است که آنها درکی از دنیایی که با ارقام و عددها ساخته شده باشد، ندارند.

این کتاب دو بخش دارد: بخش نخست بررسی، آموزش خلاق ریاضی پایه برای کودکان، فلسفه و روش، روند تاریخی، دشواری ها و روش های آموزش و دانش ریاضی پایه، بخش دوم، راهنمای آموزش لولوپی + ۱، که کوشش می کند آموزگاران، مربیان و بزرگ ترها را با ساز و کارهای آموزشی، استانداردهای آموزش ریاضی پایه و ... آشنا کند.

این مجموعه آموزشی در چارچوب آموزش خلاق کودک محور تهیه شده است و تلاش دارد ریاضی را با روشی جدید به کودکان فارسی زبان بیاموزد. به گفته نویسنده: ریاضی آموز لولوپی می خواهد کار آموزش ریاضی را برای کودکان آسان تر و عمیق تر کند، اما در عین حال کاربرد برای بزرگ تر های خانواده، مربیان مهد کودک و آموزگاران دشوار می شود، زیرا آن ها خود باید با فلسفه آموزش خلاق ریاضی پایه آشنا شوند.

این کتاب برای کودکان کم بینا و نابینا نیز کاربرد دارد، زیرا آموزش های آن حسی و عاطفی است... همچنین کودکان کم توان ذهنی نیز که به آموزش عاطفی نیاز دارند، می توانند از این کتاب بهره ببرند. مخاطبان این کتاب، کودکان ۴ تا ۷ ساله هستند، اما در برخی موارد می توان در سنین پایین تر یا بالاتر نیز از این کتاب برای آموزش ریاضی پایه استفاده کرد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
محمدهادی محمدی
ویراستار
  • زهره قایینی
سال نشر
۱۳۸۷
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
گروه سنی:
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ