چرا سرفه می کنم

کتاب با درونمایه ای علمی و آموزشی، به شرح و توصیف عملکرد بدن و دستگاه عصبی، رشته های عصبی، نخاع، مغز و واکنش های آن ها می پردازد. نویسنده در ابتدای کتاب با طرح پرسش هایی سعی داشته تا مخاطب را با موضوع کتاب درگیر کند و او را در فضای آموزش قرار دهد.

سرفه، عطسه، لرزیدن، سکسکه و خمیازه از واکنشهای طبیعی بدن است که در این کتاب به طور کامل بررسی شده است. نویسنده سعی داشته با زبانی ساده، علت پدید آمدن سرفه، عطسه و .... ، به چگونگی رسیدن این پیام ها به مغز وچگونگی عملکرد سیستم دفاعی بدن در برابر این کنش ها بپردازد. گرچه آموزش مستقیم و زبان روایی علمی کتاب، از جذابیت و کشش آن برای کودک مخاطب می کاهد، اما انتقال اطلاعات با زبانی ساده است و از حوزه درک، دانش و تجربیات کودک فراتر نمی رود. تصاویر نیز ضمن نمایش بخش علمی و آموزشی کتاب برای درک بیشتر و بهتر کودک از مفاهیم، با طراحی ها و شخصیت پردازی های فانتزی و شیرین، آموزش را با فضایی کودکانه و دلنشین همراه کرده اند. این کتاب برای کودکان ناشنوا مناسب سازی شده است. به شکلی که تمام کلماتی که در گنجینه محدود کلمات ناشنوایان وجود ندارد شماره گذاری شده و ساده ترین مفهوم آن ها در صفحاتی جداگانه نوشته و در کنار تصاویر اضافه شده است.

صفحه مناسب سازی شده

 

 

برگردان
علی رضا توکلی
تهیه کننده
روشنک بهاریان نیکو
سال نشر
۱۳۷۷
نویسنده
ملوین برگر
Submitted by admin on