نخستین کتاب حقوق من

نخستین کتاب حقوق من

پیمان نامه بین المللی حقوق کودک از سوی سازمان ملل متحد با آرمان حمایت از حقوق کودکان دنیا و بهبود زندگی آنان به تصویب رسیده است. شاید تعجب کنید اگر بدانید این پیمان نامه تنها ۲۰ سال دارد و در ایران تنها ۱۵ سال از تصویب آن می گذرد.

بنا بر تعریفی که در این پیمان نامه از کودک ارائه شده است،‌ این پیمان نامه در کشور ما دوران کودکی خود را می گذراند بنابراین نیاز به مراقبت و پشتیبانی دارد تا ببالد پس:

"نخست، ‌خودمان متن حقوق کودک را بخوانیم و در روابط با دیگران و در زندگی اجتماعی  و خانوادگی آن را رعایت کنیم.

از دیگران بخواهیم آن را بخوانند و به کار ببندند.

با شناختن و فهمیدن پیمان حقوق کود ک در اقداماتی که سازمان های پشتیبان حقوق کودک انجام می دهند، مشارکت کنیم."

و سپس کودکان خود را با این پیمان نامه و مواد آن آشنا کنیم.

"نخستین کتاب حقوق من" شما را در این راه یاری می کند. این کتاب با زبانی ساده کودکان را با مفاهیمی چون حقوق، مسئولیت،... و همچنین مواد این پیمان نامه آشنا می کند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
کیان فروزش
سال نشر
۱۳۸۴
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
شبنم عیوضی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ