همراه با طبیعت

در این کتاب، پس از اشاره به اهمیت مهارت، برقراری ارتباط با دیگران و پرورش کنجکاوی و اعتماد به نفس در سال های اولیه زندگی کودک، به ارزش عشق و محبت و ارتباط های اجتماعی و عاطفی برای بهتر زیستن او تأکید شده است.

به باور موسسه پژوهش کودکان دنیا، هر چه بیشتر به کودکان توجه کنیم و به آن ها مرحمت کشف و جست و جو بدهیم، راه را برای برخورداری کودکان از زندگی سالم و موفقیت آمیز هموارتر کرده ایم. در کتاب «همراه با طبیعت» سعی شده است اهمیت توجه به محیط اطراف، از راه فعالیت های مختلف به مربیان و کودکان آموزش داده شود.

در بخش «حرف های آخر» به اهمیت محیط اطراف برای بررسی و شناخت کودک و تقویت توانایی او برای استفاده از امکانات محیطی، علاقه مند کردن او به طبیعت و نگه داری از آن و دوستی با جانوران اشاره شده است.


این کتاب مجموعه‌ای از ایده‌ها و فعالیت‌های پیشنهادی برای والدین کودک و مربیان است تا به کمک آن‌ها بتوانند به ارتباط بیشتر کودک و طبیعت کمک کنند.

نویسندگان کتاب معتقدند کودک هر چه اطراف خود را بهتر بشناسد، به همان اندازه بهتر می‌تواند زندگی کند، بهتر می‌تواند از امکانات محیط استفاده کند، بهتر می‌تواند امکانات را برای زندگی تغییر دهد و بهتر می‌تواند از امکانات طبیعی مراقبت کند.

در آغاز کتاب به جند اصل مهم در آشنا کردن کودک با طبیعت اشاره شده است: اصولی مانند تحریک کنجکاوی کودک، نحوه پاسخ به پرسش‌های آنان و غیره.

فعالیت‌های کتاب در ۵ فصل آشنایی با حیوانات، گیاهان، زمین، فصل‌ها و آب دسته‌بندی شده‌اند. در مجموع ۶۱ فعالیت در کتاب پیشنهاد و توصیه شده است والدین و مربیان با توجه به توانایی‌های کودک خود شیوه اجرای آن‌ها با توجه به توانایی کودکان تغییر دهند.

در پایان در بخش «حرف‌های آخر» خلاصه ای از مطالب برای یادآوری والدین و مربیان آمده است.

 

تهیه کننده
بخش نخست: عاطفه سلیانی, بخش دوم: صفورا زواران حسینی
سال نشر
۱۳۸۴
نویسنده
آرسینه ماردیروسیان، نسرین نافعی
Submitted by editor3 on