خرس و پرنده

خرس و پرنده

خرس و پرنده بهترین دوستان هم‌دیگرند. آن‌ها با هم در وسط جنگلی زیبا زندگی می‌کنند. اما کسی که همیشه سخت کار می کند خرس است و پرنده فقط آواز می‌خواند. در شبی برفی خرس مجبور می‌شود برای پیدا کردن هیزم به جنگل برود. خرس دیر می کند و پرنده نگران می‌شود و به دنبال دوستش می‌رود...

پرنده در راه روباه و سنجاب را می بیند که هر یک در راه کمک به دوستانشان در این شب سرد برفی هستند. پرنده در راه جستجوی دوستش متوجه وظایف متقابل دوستان نسبت به همدیگر می‌شود و پس از نجات خرس تصمیم می‌گیرد در کارها به او بیشتر کمک کند.

کتاب «خرس و پرنده» به موضوع دوستی و وظایف متقابل دوستان نسبت به هم می‌پردازد. 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Bear and Bird
ناشر
نویسنده
Gwen Millward, گوئن میلوارد
تصویرگر
  • Gwen Millward
  • گوئن میلوارد
برگردان (متن)
  • فریده خرمی
سال نشر
۱۳۹۴
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
صفورا زواران حسینی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ