راهنمای اجرای کارگاه محیط زیست

 کارگاه محیط زیست برای ۱۳ سال به بالا
صفحات فرعی
چگونه نوجوانان را نسبت به محیط زیست حساس کنیم و اشتیاق آن ها را به تاثیر گذاری در بهبود وضعیت محیط زیست هدایت کنیم؟ ۱.همراه فرزندتان به طبیعت بروید فرزند نوجوان تان را تشویق کنید تا در فضای...
 کارگاه محیط زیست برای ۷-۱۲ سال
صفحات فرعی
چگونه می توانیم علاقه و اشتیاق کودکان را به سوی طبیعت هدایت کنیم و به آن ها کمک کنیم تا به یافتن راه حل برای مشکلات زیست محیطی گرایش پیدا کنند؟ ۱.کودک تان را به طبیعت ببرید حس...
 کارگاه محیط زیست برای ۰-۶ سال
صفحات فرعی
آموزش کودکان درباره طبیعت نه تنها یک کار خوب بلکه امری حیاتی برای اینده فرزندان مان و تمام جانداران است. کودکان به طور طبیعی کنجکاو و اماده اشنایی با طبیعت هستند، اما در جامعه‌ای که به طور...
چرا کودکان و نوجوانان باید با محیط زیست آشنا شوند؟
صفحات فرعی
 آموزش کودکان درباره طبیعت نه تنها یک کار خوب بلکه امری حیاتی برای اینده فرزندان مان و تمام جانداران است. کودکان به طور طبیعی کنجکاو و اماده اشنایی با طبیعت هستند، اما در جامعه‌ای که به طور...

پرسش و پاسخ