راهنمای اجرای کارگاه محیط زیست

زیر دسته بندی ها
چگونه نوجوانان را نسبت به محیط زیست حساس کنیم و اشتیاق آن ها را به تاثیر گذاری در بهبود وضعیت محیط زیست هدایت کنیم؟ ۱.همراه فرزندتان به طبیعت بروید
سه شنبه, ۵ آبان
چگونه می توانیم علاقه و اشتیاق کودکان را به سوی طبیعت هدایت کنیم و به آن ها کمک کنیم تا به یافتن راه حل برای مشکلات زیست محیطی گرایش پیدا کنند؟ ۱.کودک تان را به طبیعت ببرید حس کنجکاوی کودکان نسبت به طبیعت و شیوه خاص شناخت در آن‌ها با کشف و یادگیری اکتشافی سازگار است، نه با زیاده‌گویی درباره نظریه‌ها. 
سه شنبه, ۵ آبان
آموزش کودکان درباره طبیعت نه تنها یک کار خوب بلکه امری حیاتی برای اینده فرزندان مان و تمام جانداران است. کودکان به طور طبیعی کنجکاو و اماده اشنایی با طبیعت هستند، اما در جامعه‌ای که به طور روزافزون به سوی شهری شدن پیش می‌رود ما باید برای کمک به کودکان در ایجاد ارتباط با طبیعت و اشنایی با محیط زیست، اگاهانه فرصت‌هایی را ایجاد کنیم.
سه شنبه, ۵ آبان
 آموزش کودکان درباره طبیعت نه تنها یک کار خوب بلکه امری حیاتی برای اینده فرزندان مان و تمام جانداران است.
یکشنبه, ۲۴ مهر