ویژه نابینایان و کم بینایان

ویژه نابینایان و کم بینایان

این بخش کتاب‌هایی را دربرمی‌گیرد که برای کودکان نابینا یا کم‌بینا مناسب‌ هستند که کتاب‌های بریل، گویا، درشت‌نویسی شده، کتاب‌های حسی- لمسی و ... شامل می‌شوند.

عضویت در کانال تلگرام