بهار! خوش آمدی

" سیمون " شخصیت اصلی داستان، پسر کوچک کنجکاوی است که دوست دارد یاد بگیرد و بداند. "سیمون" بهار را دوست دارد و تمام روزهای زمستان منتظر آب شدن برف ها و آمدن بهار است. او دوست دارد ساقه گیاهان را از زمین بیرون بیاورد و خرس ها را از خواب زمستانی بیدار کند و شکوفه ها را روی برگ درختان بیاورد.

اما به زودی به این نتیجه می رسد که همه چیز در طبیعت به وقت خودش اتفاق می افتد. " بهار خوش آمدی!" داستانی بسیار ساده وکوتاه با درونمایه آموزشی و روانشتاختی است که کودک را با پدیده های طبیعی، مثل فصل ها، شکوفه زدن درختان، کوچ پرندگان، خواب زمستانی حیوانات و رشد گیاهان آشنا می کند. نویسنده با طرح داستانی رویدادهای طبیعی پایان زمستان و آغاز بهاررا، از زبان شخصیت اصلی (سیمون) شیرین و کودکانه روایت می کند و ضمن همراه کردن کودک با سیمون تا پایان داستان، او را به سوی آموزشی غیرمستقیم هدایت می کند. متن کوتاه و ساده کتاب، امکان مناسب سازی آن را برای کودکان کم بینا فراهم کرده است. مناسب سازی این کتاب به شکلی است که متن داستان در هر صفحه با قلم بسیار بزرگ دوباره نویسی شده و در کنار هر تصویر اضافه شده است. صفحه سفید و رنگ تیره نوشته ها و بزرگ بودن کلمات، خواندن کتاب را برای کودکان کم بینا ممکن می کند. آموزگاران و مربیان می توانند کودک کم بینا را به بلندخوانی داستان تشویق کنند و بخشی از انتقال مفاهیم آموزشی را که به عهده تصاویر بوده با توصیف جزئیات به کودک منتقل کنند.

 

برگردان
علی دانش
تهیه کننده
روشنک بهاریان نیکو
سال نشر
۱۳۷۲
نویسنده
گلیس تیبو
Submitted by admin on