لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد

لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد

روز جمعه هفدهم دسامبر بود که شیر را در شیکاگو دیدم. او به دنبال آرایشگاه می گشت. نه ... بهتر است از قبل تر برایتان بگویم. "لافکادیو"، شیر جنگل وحشی، تک تیراندازی است که مهارتش را از تمرین با تفنگ شکارچی بینوایی که توسط او خورده شده، کسب کرده است.

این شیر مثل همه ی شیرها در جنگل زندگی می کند و کارهای یک شیر معمولی را انجام می دهد تا سر و کله شکارچی ها پیدا می شود. لافکادیو که تا آن روز شکارچی ندیده است تسلیم او می شود اما چون شکارچی قصد جان او را می کند او را می خورد و با تفنگ او تیراندازی را یاد می گیرد و ماهرترین شیر تیرانداز می شود. این شهرت را هم خودش می داند و هم مرد سیرک داری که در جنگل با او رو به رو می شود به او می گوید. وعده های صاحب سیرک مثل پولدار شدن، مانند انسان به آرایشگاه رفتن، سوار ماشین شدن، خوردن باسلق و.... شیر را به شهر می کشاند و غرق در شهرت می کند. زمانی که لافکادیو، تنها شیر تیرانداز دنیا، در ورطه ثروت و شهرت می افتد و چنان ماهیتش دگرگون می شود که از یاد می برد که یک شیر است نه یک انسان، دچار آشفتگی، بیهودگی و پوچی می شود. او سر در گم صحنه را ترک می کند و دیگر کسی از او خبری نمی شنود.

سیلور استاین در پشت نقاب "عمو شلبی" در قالب راوی اول شخص، داستانی را برای بچه ها تعریف می کند که نسبت به دیگر آثار او پیچیده تر است. شخصیت داستان او یعنی لافکادیو یک کودک است. از همه چیز به وجد می آید. مثل بچه ها مرتب از آسانسور بالا و پایین می رود. مثل یک کودک خطا می کند اما همین که با شادی ها و ناامیدی های بشری آشنا می شود و سعی می کند همه جا مثل یک انسان ظاهر شود، دچار استحاله شده، در برزخ میان شیر و انسان گرفتار می شود. این جاست که او به راحتی نمی تواند به عالم حیوانات برگردد.

پایان داستان بسته نیست اما غم انگیز هم نیست. پیچیدگی نتیجه اخلاقی داستان با نیت سیلور استاین، همسویی دارد که برای مسائل پیچیده پاسخ های ساده در اختیار بچه ها نگذارد، بلکه آن ها را به اندیشیدن وادارد. لافکادیو از حل معمای خود که آیا به انسان وفادار بماند یا به شیر، روی بر نمی تابد.

داستان لافکادیو با موضوع از خود بیگانگی و کشف هویت واقعی و درونمایه روانشناسی – اجتماعی با بیان خودمانی و طنز سیلور استاین، داستانی باور پذیر است. تصاویر کتاب با خطوط سیاه قلم و چیره دستی در بیان محتوی طنز، به شکل کاریکاتور، از ساده ترین و هنرمندانه ترین تصاویر استاین است. تصویر روی جلد، ظاهر رقت بار شیر درمانده ای را نشان می دهد و بیننده را برای همدردی با او آماده می کند.

کتاب بر انگیزنده مخاطب برای دریافت و درک وضعیت های بغرنج زندگی است.

کتاب مربوط به این دیسک صدا توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است.‏

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Lafcadio, the lion who shot back
نویسنده
Shel Sliverstein, شل سیلور استاین
برگردان
  • حمید احمدی
سال نشر
۱۳۷۷

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.