ویژه ناشنوایان و کم شنوایان

ویژه ناشنوایان و کم شنوایان

کتاب‌های ویژه‌ی ناشنوایان و کم‌شنوایان شامل کتاب‌هایی است که برای کودکان ناشنوا یا کم شنوا با استفاده از زبان اشاره، ساده سازی متن و.... مناسب سازی شده اند.

عضویت در کانال تلگرام